miercuri, 9 martie 2011

Concurs de prezentări Power-Point “ Basarabia, Bucovina, Transilvania-repere romaşcane-istorie şi actualitate“

Concursul se adresează tuturor elevilor cu vârsta cuprinsă între 14 si 19 ani), de la toate formele de învăţământ preuniversitar (şcoli generale, licee, colegii) din orașul Roman.

Desfăşurarea concursului:

Se desfăşoară în perioada 07. 03. 2011 – 25.03.2011 şi cuprinde următoarele etape:

1. Etapa de înscriere în concurs - Trimiterea prezentărilor Power - Point - până pe data de 23.03.2011 la secretariatul CNRV cu specificaţia ”Pentru Concursul „Basarabia, Bucovina, Transilvania-repere romaşcane-ieri şi azi”. Un cadru didactic coordonator poate trimite maximum 5 lucrări . Fiecare prezentare va fi identificată cu numele şi prenumele elevului.

2. Jurizarea lucrărilor trimise se va face pânã la data de 24 martie 2011. Baremele de corectare sunt stabilite de către comisia de jurizare, formatã din profesori de specialitate. Lucrările trimise de către concurenţi vor fi postate si pe site-ul APIR ”Clio” (Asociaţia Profesorilor din România, filiala Neamț). Se vor acorda diplome pentru elevii participanţi la concurs (locurile I, II, III şi menţiuni), și diplome pentru cadrele didactice coordonatoare.

Prezentările premiate vor fi premiate în cadrul simpozionului „Basarabia, străvechi pământ românesc” care se va desfăşura pe 25 martie 2011 şi la care vor fi prezenţi invitaţi de la Universitatea din Chişinău - Republica Moldova, ISJ Neamt, Asociaţia Pro Basarabia, precum si cadre didactice şi elevi din liceele romaşcane.