marți, 27 mai 2014

”Memoria Holocaustului”

*                                                      
Vă informăm că etapa judeţeană a Concursului „Memoria Holocaustului”, va avea loc în ziua de vineri, 30.05.2014, ora 14.00, la Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamţ. Ataşam prezentului mesaj Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a concursului nr. 30127-17.02.2012 si anexa ce conţine bibliografia obligatorie.

Descarcă aici regulamentul concursului. 

la Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional MEMORIA HOLOCAUSTULUI aprobat cu nr.30127/17.02.2012
BIBLIOGRAFIE CONCURS Pentru elevi - nivel gimnazial
-unul dintre manualele de istorie pentru clasa a Vll-a (cel utilizat la clasă) - capitolul Al Doilea Război Mondial, conţinutul privind Holocaustul.
-Jean-Michel Lecomte, Predarea Holocaustului în secolul al XXI-lea, Fundaţia W Filderman, Bucureşti, 2001, p.15-17, 28-30, 36-38, 39-44, 45-46, 55-59, 71-75, 76-78, 82-83, 95-97, 112-113.
-Marcu Rozen, Holocaust sub guvernarea Antonescu, Date istorice şi statistice privind evreii din România, în perioada 1940-1944, Ed. a ll-a, revizuită şi completată, AERVH, Bucureşti, 2004, p. 39-54, 121, 124.
-Ecouri din Holocaust în literatura universală, AERVH, Bucureşti, 2005, p.43-70.
-Hedi Fried, Pendulul vieţii, Fragmente, experienţe, reflecţii, Ed Vremea Bucure;ti, 2004, p.36-48.
Pentru elevi - nivel liceal
-unul dintre manualele de istorie pentru clasa a X-a, capitolul Marile conflicte ale secoluluiXX, problema de atins Holocaustul.
-Jean-Michel Lecomte, Predarea Holocaustului în secolul al XXI-lea, Fundaţia W Filderman, Bucureşti, 2001, p.15-17, 28-30, 36-38, 39-44, 45-46, 55-59, 71-75, 76-78, 82-83, 95-97, 112-113.
-Marcu Rozen, Holocaust sub guvernarea Antonescu, Date istorice şi statistice privind evreii din România, în perioada 1940-1944, Ed. a ll-a, revizuită şi completată, AERVH, Bucureşti, 2004, p. 39-54, 121, 124.
-Oliver Lustig, Dicţionar de lagăr, Ediţia a ll-a, revăzută, Ed. Hasefer, Bucureşti, 2002, p. 21, 43, 45, 89, 123, 147, 166, 186, 55, 289, 307.
-Florin Petrescu, Istoria Evreilor, Holocaustul, E.D.P. Bucureşti, 2005, p.88-120, 122-
125.

-Ottmar Traşcă, Denis Deletant, Holocaustul din România în documente ale Celui de al Treilea Reich 1941-1944, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 2006, p.9-26.
-Reflecţii despre Holocaust, Studii, articole, memorii, AERVH, Bucureşti, 2005, p.217-227.
-Radu loanid, Holocaustul în România, Distrugerea evreilor si romilor sub regimul
Antonescu, 1940-1944, Ediţia a ll-a, Ed. Hasefer, Bucureşti, 2006, p. 99-138.