marți, 27 mai 2014

Ziua Eroilor

CĂTRE TOATE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT


în atenţia directorului şi a consilierului educativ


Vă înaintăm adresa MEN nr.43225/21.05.2014 privind comemorarea, în data de joi, 29 mai 2014, a Zilei Eroilor, în vederea informării cadrelor didactice şi elevilor şi realizării acţiunilor precizate.Pentru întocmirea informării către MEN, vă solicităm transmiterea la ISJ(eugenvasiliu@vahoo.com ), până la data de 5 iunie 2014, a unei raport sintetic, conform machetei:

Unitatea
Şcolară
Nr.
acţiuni
Felul acţiunilor (depuneri de jerbe, îngrijirea monumentelor/mormintelor eroilor, întâlniri cu veterani de război/muzeografi, vizite la muzee ş.a.)
Nr.elevi
participanţi
Nr.cadre
didactice
participante


Către

Inspectoratul Şcolar Judeţean/al Municipiului Bucureşti

In atenţia inspectorului şcolar general şi a inspectorului şcolar de istorie
Vă informăm că în data de joi, 29 mai 2014., va avea loc comemorarea Zilei Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român.
In conformitate cu Legea nr. 379 din 30 septembrie 2003, privind regimul mormintelor si operelor comemorative de război, capitolul IV, art. 35, alineatul b, Ministerul Educaţiei Naţionale „asigură participarea tinerilor la îngrijirea mormintelor şi operelor comemorative de război”.
In data de 29 mai 2014, pentru comemorarea Zilei Eroilor, se vor organiza următoarele
acţiuni:
a.       la orele 12, 00 în unităţile de învăţământ se va păstra un moment de reculegere;
b.     inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor asigura participarea elevilor la ceremoniile oficiale desfăşurate în municipiul Bucureşti şi în ţară.
în municipiul Bucureşti, elevii vor participa la ceremoniile oficiale ale acestei zile desfăşurate la: Memorialul Eroilor Neamului, Cimitirul Eroilor Neamului, Cimitirul Eroilor Revoluţiei, Cimitirul Militar Ghencea, Cimitirul israelit Filantropia, Monumentul Eroilor Patriei, Monumentul Eroilor Jandarmi, Monumentul Pompierilor, Parcela de onoare din cimitirul Reînvierea, Monumentul Ultimul Străjer al Capitalei şi la Monumentul Eroilor din Parcul Tineretului.
Vă rugăm ca până în data de 13 iunie 2014, ora 14,00, să transmiteţi, pe numărul de fax al DGEÎTPV (021/3135547), o informare privind modul în care unităţile de învăţământ din judeţul dumneavoastră/municipiul Bucureşti s-au implicat în derularea activităţilor mai sus menţionate.

”Memoria Holocaustului”

*                                                      
Vă informăm că etapa judeţeană a Concursului „Memoria Holocaustului”, va avea loc în ziua de vineri, 30.05.2014, ora 14.00, la Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamţ. Ataşam prezentului mesaj Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a concursului nr. 30127-17.02.2012 si anexa ce conţine bibliografia obligatorie.

Descarcă aici regulamentul concursului. 

la Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional MEMORIA HOLOCAUSTULUI aprobat cu nr.30127/17.02.2012
BIBLIOGRAFIE CONCURS Pentru elevi - nivel gimnazial
-unul dintre manualele de istorie pentru clasa a Vll-a (cel utilizat la clasă) - capitolul Al Doilea Război Mondial, conţinutul privind Holocaustul.
-Jean-Michel Lecomte, Predarea Holocaustului în secolul al XXI-lea, Fundaţia W Filderman, Bucureşti, 2001, p.15-17, 28-30, 36-38, 39-44, 45-46, 55-59, 71-75, 76-78, 82-83, 95-97, 112-113.
-Marcu Rozen, Holocaust sub guvernarea Antonescu, Date istorice şi statistice privind evreii din România, în perioada 1940-1944, Ed. a ll-a, revizuită şi completată, AERVH, Bucureşti, 2004, p. 39-54, 121, 124.
-Ecouri din Holocaust în literatura universală, AERVH, Bucureşti, 2005, p.43-70.
-Hedi Fried, Pendulul vieţii, Fragmente, experienţe, reflecţii, Ed Vremea Bucure;ti, 2004, p.36-48.
Pentru elevi - nivel liceal
-unul dintre manualele de istorie pentru clasa a X-a, capitolul Marile conflicte ale secoluluiXX, problema de atins Holocaustul.
-Jean-Michel Lecomte, Predarea Holocaustului în secolul al XXI-lea, Fundaţia W Filderman, Bucureşti, 2001, p.15-17, 28-30, 36-38, 39-44, 45-46, 55-59, 71-75, 76-78, 82-83, 95-97, 112-113.
-Marcu Rozen, Holocaust sub guvernarea Antonescu, Date istorice şi statistice privind evreii din România, în perioada 1940-1944, Ed. a ll-a, revizuită şi completată, AERVH, Bucureşti, 2004, p. 39-54, 121, 124.
-Oliver Lustig, Dicţionar de lagăr, Ediţia a ll-a, revăzută, Ed. Hasefer, Bucureşti, 2002, p. 21, 43, 45, 89, 123, 147, 166, 186, 55, 289, 307.
-Florin Petrescu, Istoria Evreilor, Holocaustul, E.D.P. Bucureşti, 2005, p.88-120, 122-
125.

-Ottmar Traşcă, Denis Deletant, Holocaustul din România în documente ale Celui de al Treilea Reich 1941-1944, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 2006, p.9-26.
-Reflecţii despre Holocaust, Studii, articole, memorii, AERVH, Bucureşti, 2005, p.217-227.
-Radu loanid, Holocaustul în România, Distrugerea evreilor si romilor sub regimul
Antonescu, 1940-1944, Ediţia a ll-a, Ed. Hasefer, Bucureşti, 2006, p. 99-138.


luni, 26 mai 2014

BACALAUREAT 2014. A început ÎNSCRIEREA!

BACALAUREAT 2014. Luni, 26 mai, a început înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen a BACALAUREAT 2014, din 10 iunie elevii din ultimul an de liceu să intre în febra examenelor de BACALAUREAT. Primele rezultate la BAC vor fi afişate pe data de 7 iulie.
CALENDAR BACALAUREAT 2014

26 – 30 mai  Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

30 mai  Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

10 – 12 iunie  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

1 – 13 iunie  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

16 – 20 iunie  Evaluarea competenţelor digitale – proba D

23 – 27 iunie Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

30 iunie  Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

1 iulie  Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

2 iulie Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

4 iulie Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

7 iulie Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

7 iulie Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

8 -10 iulie  Rezolvarea contestaţiilor

11 iulie Afişarea rezultatelor finale


Citeste mai mult pe REALITATEA.NET: http://www.realitatea.net/bacalaureat-2014-bacalaureat-2014-bac_1448390.html#ixzz32vZP8Cx6
Follow us: @realitatea on Twitter

duminică, 25 mai 2014

Basarabia, străvechi pământ românesc

În perioada 22-25 mai 2014 a avut loc o nouă etapă a proiectului educațional ”Basarabia străvechi pământ românesc” derulat de Colegiul Național ”Roman-Vodă” și Liceul Teoretic ”Ștefan Vodă” din Ștefan Vodă, Basarabia. Coordonatorii proiectului din partea română sunt prof. Mihaela Tanovici și Ionuț Ciocoiu. Aici puteți vizualiza un clip sau o galerie foto.

miercuri, 21 mai 2014

Un nou bal mușatin!!

Tematica din acest an a fost reprezentată de perioada interbelică. Personajele prezentate au surprins fie realități interbelice, fie personaje aparținând literaturii interbelice. Vezi aici galeria foto.

luni, 19 mai 2014

Concursului on-line "Tradiţii locale româneşti: trecut, prezent, viitor"

Liceul "Carol I" Bicaz, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, organizează cea de a VI-a ediţie a Concursului on-line "Tradiţii locale româneşti: trecut, prezent, viitor" Bicaz, în perioada 15 mai – 18 iunie 2014. Competiţia are acracter interdisciplinar şi se adresează elevilor din ciclul primar, gimnazial şi liceal.
Secţiuni:
-          Învăţământ primar – participanţii pot realiza desene, colaje, produse realizate manual care să ilustreze caracteristicile etno-folclorice ale zonei
-          Învăţământ gimnazial şi liceal – participanţii vor realiza un studiu pe tema  "Tradiţii locale româneşti: trecut, prezent, viitor".
Transmiterea lucrărilor se va face în perioada 15 mai – 15 iunie 2014, prin poştă, cu confirmare de primire, la
Liceul "Carol I"
Str. Republicii, Nr. 21
Bicaz
Judeţul Neamţ
cu specificaţia "Pentru concurs" sau electronic la adresa de e-mail sarbuxenia@yahoo.com.
Informaţii suplimentare găsiţi în fişierul ataşat aici.

duminică, 18 mai 2014

PROIECT NAŢIONAL ,, O CLIPĂ DE ISTORIE1914-2014, ODĂ EROILOR NEAMULUI’’ EDIŢIA A I -A Timișoara

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara Timișoara va invita sa participați la PROIECT NAŢIONAL,, O CLIPĂ DE ISTORIE1914-2014, ODĂ EROILOR NEAMULUI’’EDIŢIA A I -A Timișoara ORGANIZATORI: • CONSILIUL JUDETEAN TIMIŞ • CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ TIMIŞ • INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ • LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
Tinerii trebuie să se raporteze la propria lor istorie, la elementele istoriei naţionale, care oferă cunoştinţe profunde despre lumea înconjurătoare şi situaţia omului în mediul social , cultural cu o conştiinţă istorică puternică: de unde venim şi unde mergem, trecutul şi viitorul precum şi identitatea nemului. citește mai mult...

sâmbătă, 17 mai 2014

VOIEVOZI ŞI DOMNIŢE LA ZILELE ROMANULUI

Elevi de la liceele din oraş au participat la o paradă a costumelor de epocă şi la un concurs de spectacole teatrale cu temă istorică. În calitate de invitaţi speciali, au participat şi elevi ai Colegiului Naţional “Ana Aslan” din Timişoara, cu piesa “Pop Cira şi Pop Spira” de Stevan Sremac. citește mai mult...

miercuri, 14 mai 2014

Simpozion național ”TRADIȚII ȘI ARTĂ POPULARĂ”

În arta populară tradițională obiceiurile formează un capitol important fiindcă întreaga viață a omului, munca lui din timpul anului și diferitele lui ocupații, relațiile cu semenii și cu întruchipările mitologice erau intrețesute cu obiceiuri. În folclorul nostru, unele obiceiuri au păstrat pâna astăzi forme ample de desfășurare în care vechile rituri se îmbină cu acte ceremoniale, cu manifestări spectaculoase.

Nume proiect: TRADITII SI ARTA POPULARA Simpozion National cu ISBN
Organizatori: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BICAZU ARDELEAN JUD. NEAMŢ, ROMÂNIA Parteneri: - Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ - Primăria Comunei Bicazu Ardelean, Judeţul Neamţ - Asociaţia „ Învăţătorul” Piatra Neamţ, Judeţean Neamţ
Condiţii de participare: SECŢIUNI :- Ritualul în viaţa satului- referate descrierea unui ritual de botez, de nuntă, de înmormântare - Sezătoarea – imagini, fotografii, prezentări ppt - - Istorii din satul meu- referate cu tema prezentarea unor întâmplări cu caract
Perioadă înscriere: 01.05.2014 - 13.06.2014
Perioadă desfăşurare: 16.06.2014 - 20.06.2014
Scoala Gimnaziala nr 1 Bicazu Ardelean, jud Neamt va invita sa participati la prima editie a Simpozionului National TRADITII SI ARTA POPULARA finalizat prin CD cu ISBN.Prin acest demers ne propunem să menţinem identitatea culturală a zonelor etnografice prin intermediul disciplinelor de învăţământ.

luni, 24 februarie 2014

Concursul "Istorie şi societate în dimensiune virtuală"

Având în vedere că, în acest an, la concursul "Istorie şi societate în dimensiune virtuală" nu se organizează etapă naţională şi, luând în considerare solicitările unor cadre didactice de a beneficia de un timp mai mare pentru pregătirea echipajelor, revenind la adresa ISJ nr.863/12.02.2014, vă comunicăm că etapa judeţeană a concursului "Istorie şi societate în dimensiune virtuală" se reprogramează pentru vineri, 21 martie 2014, ora 14,00, la Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ .

Pentru buna organizare şi desfăşurare a etapei judeţene, vă rugăm să transmiteţi datele elevilor/echipajelor prin fax la Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ, până luni, 17 martie 2014, ora 16,00 şi, în format electronic, la adresa de email istorieneamt@gmail.com conform tabelului din adresa 863/12.02.2014.

Responsabil centralizare date: prof.dr. Mihai Lostun

duminică, 23 februarie 2014

Simpozion şi concurs judeţean ”Tradiţii şi obiceiuri de primăvară"

Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu , jud. Gorj , vă invită să participaţi la SIMPOZIONUL ŞI CONCURSUL JUDEŢEAN ,, OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ " ,care se va desfăşura în perioada 27-28 Martie 2014
Nume proiect: Tradiţii şi obiceiuri de primăvară
Organizatori: Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu Gorj
Condiţii de participare: Grup ţintă: * cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial ; * elevi din ciclul preşcolar, primar şi gimnazial;
Perioadă înscriere: 21.02.2014 - 21.03.2014
Perioadă desfăşurare: 27.03.2014 - 28.03.2014
Secţiunile simpozionului:
I. Comunicări ştiinţifice
a) Referate pe tema:
“Tradiţii şi obiceiuri de primăvară
b) * Prezentări Power-Point
* Filme didactice  (Înregistrări video)
II. Concurs Interjudeţean:
“Tradiţii şi obiceiuri de primăvară
Creaţie artistico-plastică:
* Desene, picturi, colaje, felicitări (din diverse materiale din natură-frunze presate, sâmburi, seminţe etc)
* Icoane, ouă încondeiate (din diverse materiale naturale).
III. Expoziţie  judeţeană
*  realizată cu lucrările premiate la  concurs. Se va organiza la:
* Liceul cu Program Sportiv Târgu –Jiu , Gorj
Participanţi:
I. La secţiunea: Comunicări ştiinţifice:
* cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial;
* preoţi;
II. La secţiunea: Concurs Judeţean:
* elevi din ciclul preşcolar, primar şi gimnazial.

Sursa: didactic.ro