marți, 27 mai 2014

Ziua Eroilor

CĂTRE TOATE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT


în atenţia directorului şi a consilierului educativ


Vă înaintăm adresa MEN nr.43225/21.05.2014 privind comemorarea, în data de joi, 29 mai 2014, a Zilei Eroilor, în vederea informării cadrelor didactice şi elevilor şi realizării acţiunilor precizate.Pentru întocmirea informării către MEN, vă solicităm transmiterea la ISJ(eugenvasiliu@vahoo.com ), până la data de 5 iunie 2014, a unei raport sintetic, conform machetei:

Unitatea
Şcolară
Nr.
acţiuni
Felul acţiunilor (depuneri de jerbe, îngrijirea monumentelor/mormintelor eroilor, întâlniri cu veterani de război/muzeografi, vizite la muzee ş.a.)
Nr.elevi
participanţi
Nr.cadre
didactice
participante


Către

Inspectoratul Şcolar Judeţean/al Municipiului Bucureşti

In atenţia inspectorului şcolar general şi a inspectorului şcolar de istorie
Vă informăm că în data de joi, 29 mai 2014., va avea loc comemorarea Zilei Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român.
In conformitate cu Legea nr. 379 din 30 septembrie 2003, privind regimul mormintelor si operelor comemorative de război, capitolul IV, art. 35, alineatul b, Ministerul Educaţiei Naţionale „asigură participarea tinerilor la îngrijirea mormintelor şi operelor comemorative de război”.
In data de 29 mai 2014, pentru comemorarea Zilei Eroilor, se vor organiza următoarele
acţiuni:
a.       la orele 12, 00 în unităţile de învăţământ se va păstra un moment de reculegere;
b.     inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor asigura participarea elevilor la ceremoniile oficiale desfăşurate în municipiul Bucureşti şi în ţară.
în municipiul Bucureşti, elevii vor participa la ceremoniile oficiale ale acestei zile desfăşurate la: Memorialul Eroilor Neamului, Cimitirul Eroilor Neamului, Cimitirul Eroilor Revoluţiei, Cimitirul Militar Ghencea, Cimitirul israelit Filantropia, Monumentul Eroilor Patriei, Monumentul Eroilor Jandarmi, Monumentul Pompierilor, Parcela de onoare din cimitirul Reînvierea, Monumentul Ultimul Străjer al Capitalei şi la Monumentul Eroilor din Parcul Tineretului.
Vă rugăm ca până în data de 13 iunie 2014, ora 14,00, să transmiteţi, pe numărul de fax al DGEÎTPV (021/3135547), o informare privind modul în care unităţile de învăţământ din judeţul dumneavoastră/municipiul Bucureşti s-au implicat în derularea activităţilor mai sus menţionate.